پروژه های در حال انجام گروه نظارت بر امور ساختمان و تاسیسات
ردیف عنوان پروژه مبلغ قرارداد (ریال) زمان برنامه ریزی شده توضیحات
پایان مدت اجرا
1 بهسازی وبازسازی سرویس بهداشتی ایستگاه محمدیه 2,656,454,351 98/06/02 8 ماه در حال انجام
2 پارتیشن بندی و بهسازی صندلی های سالن انتظار ایستگاه قم 1,300,000,000 98/06/26 6 ماه در حال انجام
3 محوطه سـازی ایستگاه راه آهن محمدیه 7,426,678,068 98/07/19 8 ماه در حال انجام
4 تعمیرات مجموعه انبارهای اداره کل راه آهن قم 2,474,275,843 98/07/20 7 ماه در حال انجام
5 تعمیرات اساسی منازل سازمانی اداره کل راه آهن قم 2,999,621,472 98/07/21 7 ماه در حال انجام
6 نازک کاری زیرگذر ایستگاه قم 2,430,000,000 98/09/15 9 ماه در حال انجام
پروژه های اتمام یافته گروه نظارت بر امور ساختمان و تاسیسات
ردیف عنوان پروژه مبلغ قرارداد (ریال) زمان برنامه ریزی شده توضیحات
پایان مدت اجرا
1 نماسازی ساختمان اداره کل راه آهن قم 2,000,000,000 97/12/08 2 ماه اتمام یافته
2 اصلاح شبکه برق رسانی واتاق توزیع سالن مسافری 7,509,540,366 97/11/23 12 ماه اتمام یافته
3 بازسازی وبهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن قم 1,809,427,540 97/10/25 15 ماه اتمام یافته
4 احداث سرویس بهداشتی ایستکاه محمدیه 3,778,198,913 97/09/05 13 ماه اتمام یافته
5 مقاوم سازی و بهسازی ساختمان اداره کل راه آهن قم 6,955,172,411 97/07/30 12 ماه اتمام یافته
6 اصلاح هدایت آبسطحی و جدول گذاری شهرک مسکونی شهید حسنی ایستگاه راه آهن قم 1,959,078,900 97/05/09 5 ماه اتمام یافته
7 تعمیرات ساختمان خوابگاه حراست و نرده کشی انتهای سایت راه آهن قم 2,142,818,126 97/03/14 3 ماه اتمام یافته
8 تعمیرات اساسی و ایزوگام سقف ساختمان های اداره کل را آهن قم 1,684,738,738 97/03/14 3 ماه اتمام یافته
9 اجرای سایبان زیر گذر سکوی قم 1,119,000,000 97/03/10 4 ماه اتمام یافته
10 اصلاح هدایت آب سطحی وجدول گذاری محوطه مسافری ایستگاه محمدیه 2,128,992,066 97/03/04 3 ماه اتمام یافته
11 توسعه وتجهیز ایستگاه مسافری قم،ساوه،همدان 1,500,000,000 97/02/28 3 ماه اتمام یافته
12 بازسازی سکوی 2 ایستگاه محمدیه 3,035,341,825 97/02/09 7 ماه اتمام یافته
13 نور پردازی سالن انتظار ایستگاه قم 1,511,000,000 97/02/06 2 ماه اتمام یافته
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
در انتظار ارسال ...
در انتظار ارسال ...