نام کالا دسته بندی برند-کشور کاربرد شروع قیمت(ریال) تصویر
MTA اندودانتیکس-مواد اندو-MTA ایران-Angelusبرزیل
-Meta Biomedکره جنوبی
ماده پر کننده کانال ریشه 000 مشاهده
بلیچینگ Bleaching بلیچینگ-مواد ترمیمی Dentonixآمریکا
-White Smileآلمان
Master Dent
سفید و درخشان کردن دندان 4,800,000 مشاهده
دیسک،دیسک خورشید
نوار پرداخت
ابزار و لوازم پرداخت-
Polishing
Microdont برزیل-TorVM روسیه صیغل دادن سطح و لبه های دندان
در طول جرم گیری
$90,560 مشاهده
مولت پرداخت ابزار و لوازم پرداخت-
Polishing
Microdont برزیل-TorVM روسیه
Toboom چین
پخش کردن یکنواخت مواد جرم گیری
در سطح دندانها(مانند مسواک زدن)
$90,560 مشاهده
فرز پرداخت ابزار و لوازم پرداخت-
Polishing
Microdont برزیل-TorVM روسیه
Teez Kavan ایران
تراشیدن پوسیدگی های
مینا و عاج دندان
$90,560 مشاهده
فایل دستی
Kفایل و H فایل
ابزار اندو DiaDent کره جنوبی-Mani ژاپن در درمان اندو ابتدا کانال توسط فایل دستی
آماده می شود و سپس از فایل روتاری
برای اتمام کار استفاده می گردد
$470,600 مشاهده
گیتس دریل Gates Drill ابزار اندو Mani ژاپن-Gates-Glidden برای تراش دادن دندان و
باز کردن کانال ریشه
$112,000 مشاهده
پیزو Pisso Reamer ابزار اندو Mani ژاپن برای تراش دادن دندان و
باز کردن کانال ریشه
$112,000 مشاهده
اسپریدر Spreader ابزار اندو Mani ژاپن مورد استفاده در روش پرکردن ریشه
با تراکم جانبی و مانند فایل دستی
می باشند و لی تیغه آنها صاف است
$112,000 مشاهده
فایل روتاری-Rotary ابزار اندو Prodonta سوئیس-FKG سوئیس باز کردن راه کانال ریشه $112,000 مشاهده
پین pine
پین داخل عاج
پین داخل کانال
ابزار اندو Angelus برزیل-PD سوئیس در دندانهایی که تاج آنها از بین رفته است $112,000 مشاهده
پست و کور
Post & Core
ابزار اندو Angelus برزیل-PD سوئیس در دندانهایی که شدت از بین رفتن تاج دندان بالا تر است
و فقط ریشه دندان باقی مانده است
$112,000 مشاهده
سیتانست-مواد بی حسی
کارپول،ژل بی حسی و اسپری
مواد مصرفی ایرانی و خارجی بی حس کردن دندان قبل از انجام کار $112,000 مشاهده
سکشنال ماتریس
Sectional Matrix
ابزار اندو Tor Vm روسیه- حفاظت از دندان همجوار دندان در حال درمان $112,000 مشاهده
خون بند ها
Hemostop
مواد مصرفی ایرانی و خارجی- جلو گیری از خونریزی $112,000 مشاهده
پیش بند-سینی-روکشها
رول پنبه-دهان شویه-دهان باز کن
شیلد و عینک محافظ-سرنگ شستشو-آینه
اسلپ شیشه ای-سری پوآر-الکل-تری
سرسوزن-تیغ بیستوری-آب مقطر
لاستیک رابردم-کاور فیلم-کاغذ ارتیکولاسیون
ابزار-مواد مصرفی ایرانی و خارجی- یک بار مصرفها $112,000 مشاهده
گاز استریل مواد مصرفی کاوه-محمد-نفیس-قاهان جلو گیری از خونریزی $112,000 مشاهده
سر ساکشن ابزار مصرفی ایرانی و خارجی خارج کردن آب و خون از فضای داخل دهان $112,000 مشاهده
باندینگ-Bonding مواد مصرفی-زیبایی آمریکاMasterDent-ژاپنKuraray
آمریکا 3M
دندان‌هایی که شکسته‌اند یا دچار لب‌پریدگی شده‌اند.
دندان‌هایی که نیاز به تغییر رنگ و یا تغییر شکل و اندازه دارند.
اگر بین دندان‌های جلو فاصله یا ترک خوردگی باشد،
می‌توان از باندینگ برای رفع این مشکل استفاده کرد.
$112,000 مشاهده
ژل اسید اچ(اسید فسفریک) مواد مصرفی مروابنIran-مروابن جامبوIran-
کره جنوبیDiadent-نیک درمان-Ultra Dentآمریکا
قابل استفاده در ترمیم های کامپوزیت،اتودنسی و نگین دندانی $112,000 مشاهده